SPLOŠNI  POGOJI POSLOVANJA

Navedeni pogoji poslovanja veljajo za vse programe Zavoda Iskreni, razen če je pri posameznem programu navedeno drugače.

 

Prijava in plačilo

Prijave na programe potekajo preko elektronskega obrazca (za vsak program posebej). Prijava je možna tudi preko telefona (05 90 20 000). Ob prijavi ste dolžni predložiti vse obvezne zahtevane podatke. Prijava je veljavna s plačilom programa (celote ali deleža, če je pri programu možno plačilo v več obrokih).

V primeru, da udeleženec ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, ki bi nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava je po plačilu zavezujoča. Od nje lahko odstopite le v skladu z določili o odpovedi.

Prispevek plačate tako, da znesek nakažete na transakcijski račun Zavoda Iskreni ali plačate neposredno na sedežu zavoda (Cesta v Log 11, 1351 Brezovica pri Ljubljani). Navodila za plačilo prejmete na svoj elektronski naslov ob oddaji elektronske prijavnice ali ob osebni prijavi.

Prijava brez vplačanega prispevka je le informativna in vam prosto mesto zagotavlja do 5 dni.

V primeru, da je informativnih prijav več kot je prostih mest, imajo prednost tisti, ki prej poravnajo prispevek oz. izpolnijo vse obveznosti v zvezi s prijavo.

Zadnji rok za prijavo je 3 dni pred začetkom programa.

 

Cene programov

Cene programov so navedene na spletni strani posameznega programa.

V primeru zvišanja cen za prijavljene udeležence (torej udeležence s plačanim programom) velja cena, ki je bila navedena ob prijavi. Udeleženec ima pravico odpovedati prijavo, če podražitev preseže 10 % osnovne cene programa. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska (brez pravice do povračila stroškov, ki so bili s strani Zavoda Iskreni že poravnani).

V primeru spremembe cene prijavljene udeležence obvestimo po elektronski pošti.

Zavod Iskreni lahko določi, da del storitev udeleženci plačajo na kraju izvedbe programa. V tem primeru Zavod Iskreni ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja udeleženec vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

 

Odpoved programa ali odpoved udeležbe na programu

V primeru odjave s programa je veljavna pisna odjava po elektronski pošti. V tem primeru je Zavod Iskreni upravičen do povrnitve stroškov, nastalih zaradi odpovedi.

V primeru odjave s programa bomo vplačane zneske vračali po naslednjem ključu:

  • do 7 dni pred začetkom vrnemo 90 % vplačanega zneska,
  • v primeru kasnejših odpovedi vrnemo 50 % vplačanega zneska (razen v izrednih primerih, ko se o vračilu dogovorimo individualno).

V primeru odpovedi posameznega programa s strani Zavoda Iskreni (premajhno število udeležencev, višja sila) prijavljenim udeležencem povrnemo celoten vplačan znesek.

Vračilo nakažemo na transakcijski račun. Če nam po našem pozivu v roku 7 dni ne sporočite številke svojega transakcijskega računa, se šteje, da ste se pravici do vrnitve vplačanega zneska odpovedali.

Če s programa odidete pred koncem oz. se ne udeležite vseh delov programa, nimate pravice do povračila vplačila.

 

Koriščenje darilnih bonov

Darilni bon je veljaven eno leto od datuma nakupa.

Darilni bon v določeni vrednosti je potrebno vnovčiti v enkratnem znesku. V primeru, da ne izkoristite celotne vrednosti bona, preostanka ne vračamo oz. ga ni možno vnovčiti naslednjič. Če znesek plačila presega vrednost bona, razliko doplačate z nakazilom na naš TRR ali neposredno na sedežu Zavoda Iskreni.

 

Fotografije

S prijavo na program in udeležbo na njem udeleženec dovoljuje objavo fotografij na spletni strani, družbenih omrežjih in v tiskanih publikacijah. Udeleženec ima možnost zahtevati preklic objave, če bi bila jasno označena njegova istovetnost.

 

Elektronska obvestila

S prijavo na program posameznik soglaša, da na njegov elektronski naslov pošilja brezplačna elektronska obvestila društva. Od prejemanja obvestil se je vedno mogoče odjaviti.

 

 

Ljubljana, 1. 1. 2018